بایگانی دسته: فیلم کار و حرفه

سمینار تصویری قدرت کلام موثر در فروش موفق(جرج والتر) – فیلم

به طور حتم شما به كلماتی كه دیگران استفاده می كنند توجه میكنید. معنی كلام مهم نیست بلكه كلماتی كه برای طرح موضوع به كار می رود، مهم هستند. هدف این سمینار این است كه مطمئن شویم تصویری ادامه‌ی خواندن