بایگانی ماهیانه: فوریه 2015

کاریابی – داد زن یابی

دیروز عصر توی انقلاب دنبال یه کتاب بودم که دیدم یه همچین پدیده ای رو روی یه کیوسک مرکزی تلفن یود یا برق چسبانده بودن
خوشمان آمد و عکسی گرفتیم برای اینکه دوستان نیز فیزه؟ فیوزه؟ چیه؟ همون رو ببرن

Dadzadan