مردم متقاعد شدن که

مذهب مردم را متقاعد كرده كه :
مرد نامرئي در آسمانها زندگي ميكند كه تمام رفتارهاي لحظه به لحظه آن را زير نظر دارد ،
و اين مرد نامرئي ، ليستي دارد از تمام كارهايي كه تو نبايد آنها را انجام دهي و اگر اين كارها را انجام دهي ،
او تو را به جايي ميفرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتي است و
بايد تا ابد در آنجا زندگي كني ، رنج بكشي ، بسوزي و فرياد و ناله كني …
ولي او تو را دوست دارد !

” جورج كارلين”

اشتراک گذاری:

3 فکر می‌کنند “مردم متقاعد شدن که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.