شرکت پشتیبانی اموردام تعهدات قرارداد خود را شکست

علی حسینی – شرکت پشتیبانی امور دام شباهنگام و طی یک جلسه ای بدون حضور نمایندگان تشکل ها و اصناف صنعت مرغداری و دامپروری، قیمت جدیدی را برای سویا و ذرت تعیین نمود و آن را طی نامه شماره 66502 / 25 / 43 ( نا خوانا ) مورخ 06 / 07 / 1392 به مدیرکل/مدیر/سرپرست پشتیبانی امور دام استانها اعلام نمود
در نامه فوق شرایط فروش قیمت ذرت 950 تومان و کنجاله سویا 1800 تومان در هر کیلو اعلام شده است و این در حالی است که قیمت توافق شده که از روی آن فاکتور نهایی و قطعی از سوی شرکت پشتیبانی اموردام صادر شده بود برای ذرت به ازای هر کیلو 700 تومان و برای سویا 1050 تومان بوده است
امروز 7 مهر ماه 1392 ذرت در بورس آمریکا در هر تن 1800 دلار و کنجاله سویا در هر تن 4600 دلار بوده است که بنا به اعلام کارشناسان و  با احتساب قیمت دلار در ایران و قیمت تقریبی تمام شده آن، قیمت باید برای سویا در ایران بین هر کیلو 1350 تا 1400 به قیمت روز باشد و قیمت ذرت بین 650 تا 720 و نهایتا 750 تومان در هر کیلو به قیمت روز باشد.
این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام به هیچ دلیل شرعی و هیچ دلیل قانونی، قیمت قطعی خود در حواله های صادره قبلی را باطل اعلام کرده و اظهار داشته است خریداران با پرداخت باقی مانده قیمت جدید، می توانند حواله های خرید جدیدی را تهیه نمایند.{tor_sutitle} مرغداران و دامپروران ما که سایه هیچ حمایتی را ندیدند؛ حداقل حق مسلم آنها را پایمال نکنید!{/tor_sutitle}
سئوال اینجاست:
آیا قراردادی که قیمت فروش در آن به صورت قطعی تعیین شده است، به همین سادگی به صورت یک طرفه قابل فسخ است ؟
قدرت فسخ قرارداد و مسئولیت آن را چه کسی به شرکت پشتیبانی داده است که هر زمانی که اراده می کند، آن را ابطال می نماید ؟
آیا اگر دولت طی قراردادی متحمل ضرری می شود، باید قرارداد را با هر اختیاراتی فسخ کند و یا برای جبران ضرر، از وضعیت اضطراری تولیدکنندگان که در فارم های پرورشی خود موجود زنده دارند و سر به هر شمشیری می نهند تا سرمایه خود را از دست ندهند سوء استفاده کند؟
آیا آن بذر امیدی که در دل تولید کننده کاشته ایم را باید در یک جلسه شبانه تبدیل به تخم بی اعتباری و بی اعتمادی و نا امیدی کنیم ؟
آیا تولیدکنندگانی که بیش از یکماه انتظار داشته اند تا ذرت و سویای خود را دریافت نمایند و هر آنچه گفتید را انجام دادند و هر آن سازی که زدید را رقصیدن را باید اینگونه مانند مترسک با آنها رفتار کنید؟{tor_sutitle}به راستی اگر قیمت ذرت و کنجاله سویا کاهش داشت، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به بازپرداخت اضافه دریافت خود می نمود؟{/tor_sutitle}
آیا نصایاح حمایت از تولیدکنندگان داخلی را باید با شکستن عهد به سرانجام رساند ؟
آیا چون مرغداران نیاز مبرمی به این نهاده ها دارند ما شرکت پشتیبانی اموردام افسار شکم این مرغ ها را در دست دارد هر رفتاری را که به صلاح و سود مالی آن مربوط می شود را می تواند انجام دهد ؟ به راستی نام پشتیبانی در کجای این تصمیم پیدا می شود ؟
مرغداران و دامپروران ما که سایه هیچ حمایتی را ندیدند؛ حداقل حق مسلم آنها را پایمال نکنید!
پولی که نزدیک به دو ماه در دست شرکت پشتیبانی بود، پولی که با قرض و وام و تلاش به دست آمده بود، اکنون بدون سود سرمایه، تبدیل به نطفه نا امیدی در دل تولیدکنندگان دولتی شد که ندای امید را سر می دهد. دولتی که سخنان زیبایش، جهان را وادار به صلح کرده، اکنون در دل تولیدکنندگان خود، تولیدکنندگان مهمترین منبع پروتئین جمعیت خود، نقطه ای سیاه قرار داده است که اگر هر چه سریعتر به این تخلف رسیدگی نشود، این نقطه سیاه تبدیل به زخمی می شود که دیگر پاک نخواهد شد. زخمی که خنجر آن از دست یک دوست خورده است.
به راستی اگر قیمت ذرت و کنجاله سویا کاهش داشت، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به بازپرداخت اضافه دریافت خود می نمود؟
بهتر است روسای شرکت پشتیبانی امور دام که مکررا نشان داده اند پشتیبانی از امور دام  را به صورت واقعی انجام نداده اند، این بار حق مرغداران و دامپروران را به آنها برگردانند و آن حمایتی که بنا به مسئولیت اشان بر عهده اشان قرار داده شده است را به جا آورند.
شما می توانید تصویر نامه ای را که بند شماره 3 آن، آب پاکی را به دست تولیدکنندگان ریخته است را در زیر مشاهده کنید

( در متن عکس در خصوص بند 3 شبهه ای ایجاد شد که آیا این موضوع در خصوص مرغداران هم صدق می کند که با روسای چند اتحادیه و انجمن در سراسر کشور مصاحبه شد و همگی اعلام داشتند که برای دریافت مراجعه نموده و به همگی پاسخ داده شده است که باید حواله جدید با قیمت جدید دریافت نمایند )
همچنین نامه فوق برای ملاحظه دفتر مقام معظم رهبری جهت دریافت فتوای شرعی این ابطال قرارداد از سوی شرکت پشتیبانی اموردام ارسال شده است.

itp_poshtibani.jpg

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.