بخشش نمایشی

دیدید بعضی از آدمها در طول زندگیشون هیچ آدمی رو نمی بخشن؟
دیدید که اگر خدایی نکرده کاری بکنید که ناراحت بشن، تا جبران نکنن آروم نمی شینن؟
دیدید که هر کاری می کنن که به مقام و پست و جایگاه خاصی برسن و در این مسیر به هیچ آدم و زن و بچه ای رحم نمی کنن؟
دیدید که هر جا بتونه، سر شما رو زیر آب می کنه تا خودش روی آب بمونه؟
دیدید که هزارتا دروغ می گه که شما رو خراب کنه تا خودش رو آباد کنه؟
.
.
.
و …

حالا فکر کن یان آقا به یه جایی رسیده!
الان مدیری شده برای خودش
الان تعیین کننده ای شده برای خودش
الان یه شخصیتی شده که هر جا ببینن اون رو، همه با دست نشونش می دن
الان یه آدمی شده که حداقل حداقل حداقل، هر سه ماه یکبار، یه ستون یه روزنامه از اون یه مطلب و یا خبر درج می کنه

حالا برو بچه اش رو بکش
حالا با تانک برو رو ماشین اش
حالا برو تف کن تو صورت اش

اگر همه این کار ها رو جلوی دوربین و یا آدم های محل و یه جای شلوغ کنی، سرش رو میندازه پایین و سرت رو میاره جلو و میبوس اتش و کلی هم بهت احترام می زاره و به عبارتی شما را در اوج عصبانیت می بخشه.
اما اگر جلوی دوربین و آدم ها و… نباشه

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.