چرا افراد به برندها اعتماد می‌کنند؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد، مردم معمولا برندها یا نشان‌های تجاری معروف را به‌صورت صورت انسان می‌بینند. در این آزمایش، محققان واکنش‌های افراد را نسبت به 16 برند معروف مانند کوکا کولا، رولکس، پورشه و اپل را همراه با 18 صورت ایجاد شده توسط کامپیوتر مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. از این افراد خواسته شد هر دو تصویر را براساس طبق‌بندی‌های از پیش تعریف شده، ارزیابی کنند.
از آنها خواسته شد این برندها را براساس قابلیت اطمینان، دقت، قدرت و یا پرمدعا بودن ارزیابی نمایند. پژوهشگران دریافتند نشان‌های تجاری با همان مکانیسم روانی تلقی شدند که در تشخیص چهره‌ها بکار برده می‌شود. برندهای معروف، بیشتر مستعد استفاده ازچهره افراد مشهور هستند چون عقیده دارند جلب توجه زیادی می‌کنند. بدون درنظر گرفتن عمومیت رسانه مبلغ این برندها، مشاهده‌گر، تصاویر این برندها را به ویژگی‌های خاصی مرتبط می‌کند.

brain-cells
این دانش تازه بدست آمده درباره استنباط چهره‌ها و برندهای مرتبط، به تشخیص بهتر این موضوع کمک خواهد کرد که چه چیزی تعبیر و تلقی این برندها را تعیین کرده و چگونه می‌توان در این فرایند نفوذ موثر داشت و این نتایج فرصت های بهتری برای مدیران و پیشرفت موردنظرشان فراهم خواهد کرد. این بررسی که یافته‌هایش بیشتر مخصوص صنعت تبلیغ و مدیریت برند است، در Institute for Experimental Business Psychology در دانشگاه Leuphana آلمان انجام شده است.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.