ما را تنها مگذار

خدای من!ای صاحب عرش عظیم!
در همه حال به وجودت نیازمندم در فقر و در بی نیازی پروردگارا!
تو در آفرینشم و برای آسایشم از هیچ نعمتی دریغ نکردی و برای من  تنها به یک  نعمت اکتفا نکردیپ س من چگونه با یک سپاس تو را شاکر باشم
ای مهربان تو با یک سپاس من خرسندی و من با هزاران لطف و رحمتت بی قرار!
خدایا مرا برنعمات تو توان شکر نیست!
خدایا!
دری که تو ز رحمت به رویم بگشائی، که تواند بست ؟
و دری که تو ز خشم ببندی که تواند گشود؟
خدایا!
من تحمل خشم  تو را ندارم بر من رحم کن و مرا ببخش  و چونانم کن که حق بندگیت را همواره ادا کنم
عظیما!اعمالم را در جهتی سو ق بده که تو میخواهی  و کمکم کن تا با بندگانت مهربان و شکیبا باشم
دستان و قدمهایم را گشاده و استوار به سمت نیکی ها متمایل  کن
حضور پرشکوهت را چراغ بر افروز زندگیم گردان
ای یگانه جاوید!
ای نزدیکترین دوست میدانم که هیچ توانائی و قدرتی جز به خواست تو نیست
تو را به بزرگی و شکوهت قسمت میدهم که ما را تنها مگذاری  و عنایت شکر گزاری و ترنم  همواره تو را به بزرگی خواندن را بر زبانمان جاری سازی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.