مادر من

مادر من
مادر خوب من
اگر دنبال من می گردی، من اینجا ها نیستم.
بین مردم و کوچه و بازار دنبال من نباش، من اینجا ها نیستم.
موهای سفید تو رو می تونم احساس کنم و ببینم
این گرد و غبار کدوم عذابی هست که من به تو دادم.
مادر خوبم!
تو رو به مهربونی دستات قسم که گرد و خاک روی روسریت رو پاک کن.
زیبایی چشمات و به در ندوز
وای که صدات چقدر قشنگ بود وقتی اسم من رو روی لب های قشنگت می آوردی
وای که روزهای زیبای من و تو چه راحت ویران شد
و من اینجا نیستم
به دنبال من نگرد مادر من اینجا نیستم
الهی من قربون چشمات برم که داره عکس های من رو نگاه می کنه
الهی من قربون اون خنده با نمکی که موقع مرور خاطرات کودکی من به گوشه لبت می شینه برم
مادرم!
الهی زود پا دردت خوب بشه
الهی زود چشمات سو پیدا کنن
الهی درد آرنجت خوب بشه
الهی من بمیرم نبینم که موقع از خواب بیدار شدن باید دستت رو به جایی بگیری
مادرم ! ؟
حالت بهتر شده؟
الهی قربون نگاه پر سکوتت بشم
مادر!
اینجا ها دنبال من نگرد
من اینجا ها نیستم
مادر بهشت که زیر پات هست
قربون پیشونیه پر چروکت بشم که تخت الهی هست
مادر من اینجام
جایی دیگه دنبال من بگرد
گوشه این اتاق

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.