باور

در تمام تاريخ ، مردم به اين نتيجه رسيده اند که باورهاي ما ، نقش اساسي در نگرش ما از جهان و نيز روي انديشه و رفتار ما ايفا مي کند.
اگر شما مطلقا باور داشته باشيد که برايتان مقدر شده در زندگي موفق شويد، طوري رفتار ميکنيد که به اين موفقيت دست پيدا کنيد . اگر با اطمينان معتقد باشيد که انساني خوشبخت هستيد ، باورتان تبديل به حقيقتي از زندگي شما ميشود.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.