انسان؛ الاغ

دكتر شريعتي مي‌نويسد: كساني هستند كه فضاي انديشيدن آنها بر پول است،
مگر نمي بينيم كساني را كه امروز با پدر زنشان ازدواج مي‌كنند، اين مگر براي پول نيست؟
نه دوست داشتن، نه عشق، بلكه بر اساس مقدار پول يا مثلاً تعداد قوم و خويش كه همسرش دارد.
كسي كه اين محاسبه را مي‌كند حتي احساسات غريزي حيوان را هم ندارد. براي اينكه وقتي يك حيوان نر و ماده به هم مي‌چسبند، مي‌خواهند غريزه جنسي شان را ارضاء كنند، همان غريزه باز هم معنوي تر از اين كاسبي است،
هيچ وقت يك الاغ نر به خاطر پالان الاغ ماده و يا به خاطر قاليچه و امثالهم به طرف آن كشش پيدا نمي‌كند، وقتي انسان فضاي انديشه‌اش تا اين حد سقوط مي‌كند، از الاغ هم پايين‌تر است!

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.