چی زشته ؟ هان ؟

زشته دختر بلند بخنده
زشته مرد گریه کنه
چرا ؟ واقعا چرا ؟
مشکل کجاست ؟
خندیدن حق دخترها نیست؟ گریه کردن حق مردها نیست ؟ از چه زمانی زشت شد ؟ چرا زشت شد
به نظر شما ، این زشته اون زشته، باعث نشده که امروز هیچ آدمی روش نشه که به یه آدم دیگه بگه دوست دارم؟
به نظر شما باعث نشده که رک و راست از هم تعریف کنیم؟ باعث نشده که رک و راست از هم نقد کنیم؟
نمی دونم شاید نوشتن اینها زشته اما به نظر شما این یواشکی حرف زدن ها، یواشکی فهمیدن ها باعث خیلی از مشکلات نشده ؟
به نظر شما چرا توی دادگاه طلاق 70 درصد از طلاق ها به خاطر عدم توانایی ارضای جنسی زوج ها و ندونستن سکس هست ؟ گفتن واژه سکس زشته ؟ از اینکه بگیم سکس رو بلدیم باید خجالت بکشیم؟
این طلاق ها و ندونستن ها به خاطر اینکه مادرها و پدرهامون گذاشتن خودمون یاد بگیریم این واژه سکس رو
بهمون یاد ندادن چون زشته
شاید وقتش شده که بعضی واژه ها رو از لیست اینها زشته برداریم و بریزیم توی یه سطل آشغالیه زشت.
نه !
یه سطل آشغالیه معمولی و عادی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.