کمی هم با خدا ( ۱ )

خداوندا!
می خواهم لحظه ای عاشقت باشم
می خواهم در کنارت باشم
می خواهم نگاهم در نگاهت باشد
می خواهم دست در دستان تو در سواحل عشق قدم بزنم
می خواهم حس دوست داشتم را تمام و کمال در زیر مهتاب نثار زیباییت کنم
اگر مردم برایم زن باشی
اگر زنم برایم مرد باشی
می خواهم برای تو بمیرم
می خواهم با تو در درون جمع راه برم

می خواهم بگویم که به دیگران بگویم که باید برم، خدا منتظرم هست
می خواهم لحظه ای تو معشوقه من باشی و من عاشق بی چون و چرای تو
می خواهم با تو آفتاب بگیرم
می خواهم با تو شوخی کنم
می خواهم تو برای من و من برای تو باشم
می خواهم بدون کمی تغییر تو را همچون انسانها در آغوش بگیرم
می خواهم با تو در بستر عشق، عشق بازی کنم
می خواهم هر چه دارم نثارت کنم
می خواهم با من قهر کنی تا نازت را بکشم
می خواهم اشتباه کنم و با هر دلیلی تو را قانع کنم
می خواهم برایم همه چیز باشی
می خواهم برای مسافرت هایم ۲ بلیط بخرم یکی من یکی خدا
می خواهم تو آن ایده آل زندگی من باشی
قدرتی به من بده که فقط برای لحظه ای کنارت باشم

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.