بایگانی دسته: فیلم کار و حرفه

معدوم سازی جوجه ها به روش توزیع در روستاها

اگر قرار است تمام آن چیزی که به عنوان علم پرورش و تولید در دهه های مختلف در نظر گرفته نشود و همگی به یکباره به تولید روستایی منتهی شود تمام جوجه های تولیدی معدوم خواهند شد اما نه با یک تخلیه در یک چاه و خاکریزی بر روی آنها و در مقابل دوربین های گوشی ها و شبکه های اجتماعی بلکه به صورت آرام و در سطح کشور و در چاله هایی کوچک در روستاها و دور از چشم دوربین های همراه.

سمینار تصویری قدرت کلام موثر در فروش موفق(جرج والتر) – فیلم

به طور حتم شما به كلماتی كه دیگران استفاده می كنند توجه میكنید. معنی كلام مهم نیست بلكه كلماتی كه برای طرح موضوع به كار می رود، مهم هستند. هدف این سمینار این است كه مطمئن شویم تصویری ادامه‌ی خواندن